ZWROT PODATKU ZE SZWECJI

Potrzebujesz wykonać rozliczenie z SZWECJI?

Usługę Zwrotu podatku z Zagranicy ze Szwecji lub inną powiązaną z pobytem za granicą

wykonasz w Naszym CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA – sprawdź już teraz!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

Skatteverket to inaczej Szwedzki Urząd Skarbowy.

Forma opodatkowania w Szwecji zależńa jest od okresu pracy:

  • Jeżeli pracowałeś w Szwecji, krócej niż pół roku wówczas odprowadzany jest podatek SINK 25%. Gdy jesteś opodatkowany tym podatkiem wówczas składanie deklaracji podatkowej nie jest obowiązkowe.
  • Jeśli pracowałeś dłużej niż pół roku Twój dochód został opodatkowany podatkiem , którego wysokość jest zależna od gminy, ale wynosi około 31%. W tym przypadku musisz złożyć deklarację podatkową Inkomstdeklaration 1.

W deklaracji można zastosować ulgi jak dla rezydenta, jednak Twój dochód szwedzki musi stanowić 90% wszystkich dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym.

Ważne terminy:

Szwedzki Urząd Skarbowy wysyła deklaracje podatkowe pomiędzy 16 marca a 15 kwietnia. Deklaracja podatkowa musi dotrzeć do Skatteverket najpóźniej do 2 maja.

Do rozliczenia potrzebne są takie dokumenty jak:

  • KU-10/ KU-13
  • zaświadczenie z banku, o koncie bankowym,
  • faktury, rachunki , bilety potwierdzające poniesione koszty ( transportu, mieszkania),
  • deklaracja podatkowa Inkomstdeklaration, którą otrzymasz z urzędu.
Close Menu