Zwrot Podatku Z Belgii

Potrzebujesz wykonać rozliczenie z BELGII?

Usługę Zwrotu podatku z Zagranicy z BELGII lub inną powiązaną z pobytem za granicą

wykonasz w Naszym CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA – sprawdź już teraz!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

O zwrot podatku z Belgii może starać się każda osoba legalnie pracująca na terenie Belgii. Po zakończeniu roku podatkowego pracodawca, który odprowadzał zaliczki na podatek dochodowy do belgijskiego urzędu skarbowego, powinien wydać pracownikowi odpowiedni dokument określający wysokość podatku oraz uzyskanego dochodu.

Najważniejszym dokumentem niezbędnym do rozliczenia jest karta podatkowa fiche/lonnfiche/ffiche de remunerations, wydawana przez pracodawce do końca kwietnia następnego roku.

W sytuacji stałego zamieszkania w Belgii można ubiegać się o status rezydenta, który umożliwia skorzystanie z wielu ulg i odliczeń. Uzyskanie statusu rezydenta jest możliwe po spełnieniu określonych warunków. Po zakończeniu roku podatkowego rezydenci automatycznie otrzymują z belgijskiego urzędu skarbowego wezwanie do rozliczenia.

Największy wpływ na wysokość zwrotu podatku z Belgii mają:

  • wysokość zarobków,
  • wysokość odprowadzanych składek i podatków przez pracodawce,
  • sytuacja finansowo-rodzinna,
  • skorzystanie z ulg i odliczeń.

Aby móc skorzystać z ulg to belgijskie dochody powinny stanowić co najmniej 75% dochodów uzyskanych we wszystkich krajach. Do wykonania prawidłowego rozliczenie ważne jest udokumentowanie i przedstawienie wszystkich uzyskanych dochodów. Przy rozliczeniu podatku największe korzyści daje wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz skorzystanie z ulgi na dzieci. Takie rozliczenie jest możliwe po spełnieniu wielu warunków, związanych z miejscem zameldowania, z wysokością uzyskanego dochodu i kilku innych.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYWANIA

Z Urzędem Skarbowym w Belgii należy rozliczyć się do 3 lat wstecz. Rozliczenie podatku jest obowiązkowe dla każdej osoby legalnie pracującej na terenie Belgii.

Podstawowym dokumentem niezbędnym do rozliczenia podatku jest fiche/ loonfiche/ fiche de remunerations. Jest to belgijska karta podatkowa wydawana przez pracodawce do kwietnia kolejnego roku.

Odzyskanie pełnego zwrotu podatku jest możliwe kiedy dochody podatnika nie przekroczą kwoty wolnej od podatku oraz stanowią co najmniej 75% dochodów uzyskanych we wszystkich krajach.

Czynnikami, które mają największy wpływ na wysokość zwrotu podatku są wysokość zarobków, odprowadzanych składek i podatków przez pracodawce, sytuacja finansowo-rodzinna oraz wykorzystanie ulg i odliczeń.

Największe korzyści finansowe zapewnia wspólne rozliczenie z małżonkiem, niepracującym lub mało zarabiającym. Możliwe jest również wykorzystanie ulgi na dzieci do lat 18 oraz inne.

Średni czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu zwrotu podatku wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Close Menu