Zwrot Podatku Z Norwegii

Potrzebujesz wykonać rozliczenie z NORWEGII?

Usługę Zwrotu podatku z Zagranicy z NORWEGII lub inną powiązaną z pobytem za granicą

wykonasz w Naszym CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA – sprawdź już teraz!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Po zakończeniu roku podatkowego każda osoba legalnie pracująca na terenie Norwegii powinna złożyć zeznanie podatkowe do norweskiego urzędu skarbowego. Rozliczenie jest możliwe gdy pracodawca w ciągu roku, w którym pracownik był zatrudniony, odprowadzał podatek od wynagrodzenia do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Dokumenty związane ze zwrotem podatku z Norwegii:

  • Loons og trekkoppgave – roczne zestawienie wynagrodzeń i odprowadzanych podatków, wystawiane przez pracodawce po zakończeniu roku podatkowego.
  • Selvangivelse – dokument zeznania podatkowego wystawione przez norweski urząd skarbowy, zawierający kody niezbędne do elektronicznego rozliczenia.

Możliwe ulgi dla zagranicznych pracowników:

Standardfradrag – odpis standardowy 10% jest przeznaczony dla osób pracujących sezonowo, którzy przebywają w Norwegii nie dłużej niż zostało to określone w warunkach dotyczących ulgi standardowej. Skorzystanie z tego rodzaju ulgi automatycznie eliminuje możliwość skorzystania z innych odliczeń i jest możliwe tylko przy dwóch pierwszych rocznych rozliczeniach z norweskim urzędem skarbowym.

Status pendler jest ulgą, która jest korzystna dla osób posiadających stale zamieszkanie poza Norwegią. Osoby korzystający z tego rodzaju ulgi mogą być osobami stanu wolnego lub będącymi w związku małżeńskim. Ulga ta umożliwia odliczenie kosztów zakwaterowania, wyżywienia oraz podróży do rodzinnego kraju. Wszystkie koszty muszą zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami takimi jak bilety, faktury za paliwo, opłaty za czynsz, Internet i inne.

Rozliczenie zwykłe jest skierowane dla osób, które nie mogą skorzystać z ulg związanych z status pendler czy odpisem standardowym 10%. Rozliczenie zwykłe dotyczy osób stale mieszkających w Norwegii. Rozliczenie to pozwala na skorzystanie z różnych innych ulg, również korzystnych dla podatnika.

Złożenie zeznania podatkowego, uwzględniającego odpowiednie ulgi, do norweskiego urzędu skarbowego w obowiązującym terminie niesie ze sobą wiele korzyści finansowych. Dlatego bardzo ważne jest zgromadzenie wszystkich dokumentów, umożliwiających uzyskanie zwrotu podatku z Norwegii.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYWANIA

Rozliczenie podatkowe do norweskiego urzędu skarbowego należy złożyć po zakończeniu roku podatkowego, który pokrywa się z kalendarzowym rokiem. Ustawowym terminem złożenia rozliczenia podatkowego roku poprzedniego jest 30 kwiecień.

W przypadku niezłożenia deklaracji podatkowej urząd samodzielnie dokona rozliczenia na podstawie posiadanych informacji, nie uwzględniając żadnych ulg i odpisów.

Jeżeli otrzymane rozliczenie nie jest prawidłowe istnieje możliwość złożenia korekty podatkowej w terminie 12 miesięcy od daty wystawienie decyzji przez urząd.

Podstawowym dokumentem potrzebnym do rozpoczęcia starań o zwrot podatku jest dokument Lonns og trekkoppgave. Dokument ten jest rocznym zestawieniem wynagrodzeń oraz zapłaconych podatków wydawany przez wszystkich pracodawców.

Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona od wielu czynników, wśród których znajduje się możliwość skorzystania z przysługujących ulg. Rodzaj ulgi zależy od statusu podatkowego pracownika.

Wymaganymi dokumentami są: akt ślubu na unijnym druku, zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu oraz zaświadczenie o dochodach małżonka.

Głównym warunkiem przyznania statusu pendler jest odbycie co najmniej 3 podróży do rodzinnego kraju w ciągu 12 miesięcy pobytu w Norwegii.

Czas trwania procedury zwrotu jest przede wszystkim uzależniony od pracy zagranicznego urzędu podatkowego, zazwyczaj wynosi około 6 miesięcy.

Close Menu