Zwrot Podatku Z Wielkiej Brytanii

Potrzebujesz wykonać rozliczenie z ANGLII?

Usługę Zwrotu podatku z Zagranicy z ANGLII lub inną powiązaną z pobytem za granicą

wykonasz w Naszym CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA – sprawdź już teraz!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Uzyskanie zwrotu podatku jest możliwe dla pracowników, których pracodawcy odprowadzali zaliczki na podatek dochodowy do brytyjskiego urzędu skarbowego. Rok podatkowy w Wielkiej Brytanii trwa od 6 kwietnia danego roku do 5 kwietnia roku następnego. O zwrot podatku można ubiegać się do czterech lat wstecz.

Niezbędnym dokumentem do rozliczenia jest zaświadczenie P45 lub P60. Są to dokumenty określające wysokość uzyskanego dochodu i kwotę odprowadzanych zaliczek na podatek dochodowy do brytyjskiego urzędu skarbowego. Dokumenty te są wydawane przez pracodawce w określonym terminie.

  • Dokument P45 otrzymuje pracownik po zakończeniu pracy, wtedy gdy zatrudnienie jest zakończone w trakcie roku podatkowego.
  • Dokument P60 jest wydawany przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego, wtedy gdy praca wykonywana jest w ciągu całego roku podatkowego.

Jeżeli w ciągu roku podatnik pracował u kilku pracodawców, konieczne jest posiadania odpowiednich dokumentów od każdego z nich.

Wielkość kwoty zwrotu podatku uzależniona jest od uzyskanych zarobków oraz wysokości pobranego podatku. Odzyskanie całego nadpłaconego podatku jest możliwe kiedy dochody pracownika nie przekraczają kwoty wolnej od podatku. Kiedy dochody są wyższe możliwe jest odzyskanie tylko części podatku. Po złożeniu wszystkich dokumentów w określonym czasie, brytyjski urząd skarbowy wyda decyzje o wysokości należnego podatku.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYWANIA

Rok podatkowy trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia roku następnego. W przypadku zakończenia pracy w Wielkiej Brytanii w trakcie roku podatkowego można starać się o zwrot podatku od razu. Natomiast w przypadku gdy pracownik jest zatrudniony w dniu 5 kwietnia zeznanie podatkowe należy złożyć po zakończeniu roku podatkowego.

Dokumentem koniecznym do rozliczenia jest zaświadczenie P45 lub P60. Dokument P45 otrzymuje pracownik po zakończeniu pracy, gdy ono następuje w trakcie roku podatkowego. W przypadku standardowego zatrudnienia pracownik otrzymuje od pracodawcy dokument P60. Aby móc ubiegać się o zwrot podatku wymagane są oryginały tych dokumentów.

W przypadku braku stałego National Insurance rozliczenie podatku jest możliwe.

Tak, jest możliwe rozliczenie na podstawie payslip-ów, trwa ono zazwyczaj dłużej.

Osoby prowadzące własną działalność na terenie Wielkiej Brytanii mają obowiązek składania deklaracji podatkowej każdego roku. Ostatecznym terminem jest 31 październik w wersji papierowej, natomiast w formie elektronicznej do 31 stycznia roku następnego.

Długość czasu oczekiwania jest uzależniona przede wszystkim od pracy brytyjskiego urzędu skarbowego. Cały proces otrzymania zwrotu podatku trwa około 3-4 miesięcy.

Jedną z form otrzymania pieniędzy jest czek wystawiony przez urząd lub przelew na aktywne konto w banku angielskim.

Close Menu