Zwrot Podatku Z Niemiec

Potrzebujesz wykonać rozliczenie z NIEMIEC?

Usługę Zwrotu podatku z Zagranicy z NIEMIEC lub inną powiązaną z pobytem za granicą

wykonasz w Naszym CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA – sprawdź już teraz!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Zwrot podatku jest możliwy do odzyskania dla osób, które legalnie pracowały na terenie Niemiec, a pracodawca odprowadzał zaliczki na podatek. Rozliczenie z niemieckim urzędem skarbowym można dokonać do 4 lat wstecz.

Obowiązek rocznego rozliczenie jest uzależniony od statusu podatkowego pracownika.

Rezydentem jest podatnik, gdy:

  • praca była wykonywana na terenie Niemiec dłużej niż 6 miesięcy,
  • suma niemieckich dochodów stanowi 90% dochodów uzyskanych we wszystkich krajach.

Pracownicy, którzy po spełnieniu określonej warunków uzyskali status rezydenta mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego do niemieckiego urzędu skarbowego. Przy rozliczeniu jako rezydent można skorzystać w wielu przysługujących ulg i odliczeń. W Niemczech jest możliwe rozliczenie indywidualne lub wspólne z małżonkiem.

Nierezydenci mają obowiązek złożenia zeznania podatkowego po otrzymaniu od niemieckiego urzędu skarbowego wezwania do rozliczenia.

Najważniejszym dokumentem potrzebnym do rozliczenia jest niemiecka karta podatkowa Lohnsteuerbescheinigung, wydawana przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego. Do wykonania prawidłowego rozliczenia, umożliwiającego uzyskanie jak największej kwoty zwrotu podatku poprzez skorzystanie z przysługujących ulg, konieczne są wszystkie dokumenty potwierdzające poniesione koszty.

Wysokość zwrotu podatku jest uzależniona od statusu podatkowego określającego z których ulg można skorzystać oraz od wysokości dochodów uzyskanych w innych krajach. Dokonując rozliczenia jest możliwe odpisanie od podatku kosztów dojazdu do pracy, potwierdzone rachunkami za paliwo lub biletami autobusowymi, koszty noclegu, a także rachunki za Internet i telefon komórkowy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYWANIA

O zwrot podatku mogą się starać osoby pracujące sezonowo, jak i pracownicy na stałe mieszkający w Niemczech. Koniecznym warunkiem jest odprowadzanie przez pracodawce podatku dochodowego do niemieckiego Urzędu Skarbowego.

Dobrowolne rozliczenie podatku dotyczy osób pracujących na terytorium Niemiec krócej niż pół roku. W przypadku takiego rozliczenia nie ma możliwości skorzystania z ulg podatkowych oraz wspólnego rozliczenia z małżonkiem.

Aby móc ubiegać się o status rezydenta jest konieczność przebywania na terenie Niemiec ponad 183 dni w roku podatkowym. Następny warunek dotyczy dochodów uzyskanych w innych krajach, niemieckie dochody muszą stanowić 90% wszystkich uzyskanych dochodów podatnika.

Posiadanie statusu rezydenta umożliwia korzystanie z wielu przywilejów podatkowych, takich jak kwota wolna od podatku, możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz inne w dużym stopniu wpływające na wysokość zwrotu podatku.

Rozliczenie z urzędem skarbowym można dokonać do 4 lat wstecz.

Najważniejszym dokumentem potrzebnym do odzyskania podatku jest niemiecka karta podatkowa – Lohnsteuerbescheinigung, wydawana przez pracodawce po zakończeniu roku podatkowego.

Wysokość zwrotu ustalana indywidualnie dla każdej rozliczającej się osoby, jest uzależniona od wielu czynników takich jak kwoty zarobków, wysokości odprowadzanego podatku, sytuacji rodzinnej, stanu cywilnego, wieku oraz rodzaju przysługujących ulg podatkowych.

Czas oczekiwania uzależniony jest o pracy niemieckiego urzędu skarbowego. Średnio trwa od 3 do 6 miesięcy, licząc od wysłania zeznania podatkowego do otrzymania pieniędzy.

Close Menu