Zwrot Podatku Z Danii

Potrzebujesz wykonać rozliczenie z DANII?

Usługę Zwrotu podatku z Zagranicy z DANII lub inną powiązaną z pobytem za granicą

wykonasz w Naszym CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA – sprawdź już teraz!

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Rozliczenie podatku z duńskim urzędem skarbowym SKAT jest obowiązkowe dla każdego pracownika legalnie pracującego na terenie Danii. Jeżeli zeznanie podatkowe za poprzedni rok nie zostanie złożone w określonym terminie urząd samodzielnie dokona rozliczenia na podstawie posiadanych dokumentów, nie uwzględniając przysługujących ulg i odliczeń. Za brak rozliczenia z duńskim urzędem jest przewidziana kara finansowa.

Dokumenty związane z rozliczeniem podatkowym w Danii:

  • Oplysningsseddel lub Lonseddel – dokument podsumowujący zarobki, otrzymany od pracodawcy po zakończeniu pracy,
  • Arsopgorelse- wstępne roczne rozliczenie wystawione przez SKAT,
  • Selvangivelse – jest to formularz zeznania podatkowego wystawiony przez SKAT wysyłany na adres podatnika,
  • Kody Tastselv- hasło dostępu do rozliczenia on-line.

Rozliczenie z duńskim urzędem skarbowym jest korzystniejsze finansowo, gdy zostaną uwzględnione odpowiednie ulgi. W zależności od rodzaju ulgi konieczne jest dostarczenie wszystkich dokumentów potwierdzających wysokość poniesionych kosztów, związanych z pracą w Danii. Przy rozliczeniu mogą zostać uwzględnione koszty zakwaterowania i wyżywienia, a także koszty dojazdu do pracy.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYWANIA

Każda osoba pracująca ma obowiązek złożenia zeznania podatkowego w duńskim urzędzie skarbowym do 1 lipca. Istnieje możliwość wykonania korekty do trzech lat wstecz.

Aby móc starać się o zwrot podatku z Danii wymagane są dokumenty takie jak: roczne rozliczenie Selvangivelse, Tastselv-kody umożliwiające rozliczenie on-line, wszystkie rachunki umożliwiające skorzystanie z odpowiednich ulg.

Przy rozliczeniu można odliczyć od podatku: osobistą ulgę podatkową, koszty dojazdu do pracy, koszty zakwaterowania i wyżywienia, składki na związki zawodowe i na ubezpieczenie na wypadek bezrobocia. Rodzaj przysługującej pracownikowi ulgi jest uzależniony od kilku czynników.

W Danii możliwe jest tylko rozliczenie jako pracownik przekraczający granicę. Warunkiem tego jest uzyskanie dochodu w Danii, który stanowi 75% wszystkich dochodów pracownika.

Wydatki związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem w przypadku pracy tymczasowej są traktowane jako koszty poniesione w związku z pracą. Warunkiem jest odległość pomiędzy miejscem pracy a miejscem stałego zamieszkania, która uniemożliwia nocowanie w miejscu stałego zamieszkania.

Nemkonto jest kontem podanym przez podatnika w duńskim urzędzie skarbowym, na które zostaje wypłacona nadpłacona kwota podatku.

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów procedura odzyskania podatku trwa około

Close Menu