Zwrot podatku z Holandii Złoty Stok

Wykonamy kompletną usługę odzyskania podatku z Holandii dla osób zatrudnionych na terenie Holandii w Złoty Stok.

Posiadamy punkty partnerskie w całej Polsce, rozliczyć podatek z Holandii możesz  także On-line lub w punkcie partnerskim w Złoty Stok.

Skontaktuj się z Nami. Poniżej przestawiamy kilka wygodnych dla Ciebie metod w jaki możesz uzyskać zwrotu podatku z Holandii.

Wykonaj wstępne szacowanie zwrotu z Holandii

Potrzebujesz, kontaktu z naszej strony?


Zadzwonimy do 5 min

z numeru +48 505 381 438

Kontakt do Nas

+48 505 381 438

bok@skatten.pl

Odzyskaj podatek z Holandii z Naszym

Centrum Obsługi Klienta - Skatten.pl

Dostępne usługi dla HOLANDII

Przygotuj otrzymane dokumenty od pracodawcy i odpowiedź na kilka pytań odnośnie przebiegu pracy w Holandii.
Uzupełnij formularz, sprawa trafia do Nas, otrzymasz potwierdzenie na email oraz link do podglądu zgłoszenia.

Biuro Obsługi Klienta


Biuro Obsługi Klienta

Masz pytania na temat podatku z Holandii? Przejdź do Naszego systemu Helpdesku!


Kalkulacja Zwrotu dla Holandii

Bezpłatnie wykonamy wstępną kalkulacje dla Holandii.
Przekażemy Ci kwotę zwrotu oraz koszt usługi.

Flaga Holandia


Zwrot Podatku z Holandii

Kompleksowa usługa rozliczenia
Zwrotu Podatku z Holandii
do Belastingdienst.

Już teraz !

Wszystkie sprawy z zagranicznym Urzędem Skarbowym

Belastingdienst Nederland
załatwisz w jednym miejscu.

Poznaj Nasze Centrum Obsługi Klienta

Opinie o Nas

Co o Nas mówią klienci

Niemcy 2018

Polecam wszystkim

Zofia
Wiśniowa

Wielka Brytania 2017/2018

Szybko sprawnie zwrot nawet większy niż był przy szacowaniu.

Mariuszek
Kamionka

Niemcy

Polecam jak najbardziej. Bardzo dobry kontakt.

Kamil
Ropczyce

Odzyskanie nadpłaconego podatku z Holandii Złoty Stok

Szczegóły do rozliczenia się z Holandii

Rozliczenie podatku z Holandii Złoty Stok

Zwrot podatku z Holandii Złoty Stok ma prawo uzyskać każdy pracownik, która była legalnie zatrudniona w Holandii i odprowadzała podatki do Holenderskiego Urzędu Skarbowego Belastingdienst Nederland. Pracownicy podejmujący pracę na terenie Nederland mają obowiązek rozliczenia się z podatku zarobionego od firmy Holenderskiej, zeznanie podatkowe będzie składana podwójnie do Polskiego Urzędu skarbowego oraz do Holenderskiego.

Obliczenie podatku zagranicznego czyli procedura zwrot podatku z Holandii Złoty Stok nie jest trudna do wykonania. Na stronach Holenderskiego Urzędu Skarbowego trudno odnaleźć i doczytać jakie zasady jakie stosuje się przy zwrocie podatku z Holandii.

Motywem dostania rozliczenia podatku z Holandii jest dysponowania Holenderskiego numeru BSN (Burger Service Nummer), który ma jest dostępny na twojej karcie podatkowej otrzymanej od pracodawcy tzn. Jaaropgaaf.

Prawo do rozliczenia

Prawo do rozliczenia osób przyjmujących wypłatę w na terenie Holandii opiera się o polską ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o konwencie miedzy Rzecząpospolitą Polską a Holandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Ustawa została podpisana w Warszawie dn. 13 lutego 2002 r. (Dz. U. 2003, nr 216, poz. 2120). Dochód uzyskany w podczas zatrudnienia w Holandii należy w Polsce rozliczyć w oparciu o zasadę proporcjonalnego odliczenia. Podsumowując, na terenie Nederlandii można przebywać nawet cały rok i tak nadal pozostawać polskim podatnikiem. Osoba wnioskujący się o zwrot podatku z Holandii powinien zasięgnąć przepisów czy organy podatkowe są wstanie stwierdzić, że nadal powinien on być tutaj rozliczany z podatków.

W jaki sposób możemy ubiegać o zwrot podatku z Holandii.

Odzyskanie podatku z Holandii jest dość zawiłą procedurą więc proponujemy dokonać ją przez naszą firmę, gdzie lata umiejętności i profesjonalizm daje możliwość przeprowadzić tą procedurę w najszybszy sposób abyś dostał nadpłatę z Holenderskiego Urzędu Skarbowego w najszybszy możliwy sposób i pominać przy tym nasuwających się pomyłek, które mogą opóźnić przelew z Holenderskiego Urzędu Skarbowego. Od roku 2019 metoda odzyskania podatku z Holandii jest poniekąd trudniejszy dlatego}, że Urząd skarbowy z Holandii Belastingdienst wdrożył zmiany dla statusu rezydencji podatkowej, zmiana polega na tym aby mieć status rezydenta dochody Holenderskie powinny być co najmniej na poziomie 90%. Pozostałe dochody uzyskane przez pracownika mogą być z innych krajów między innymi z Polski. Optymistyczne jest być właścicielem statusu rezydenta Holenderskiego dlatego iż można posłużyć się ulgi podatkowej (tax credit) a w ten sposób uzyskanie jeszcze obszerniejszego zwrotu podatku z Holandii.

Aktualizacja przepisów podatkowych

Przeróbka przepisów przez Belastingdienst Sprawiła bardziej skomplikowany procedurę doczekania się zwrotu podatku dla Polaków pracujących w Holandii, w obecnej chwili aby wnioskować się o zwrot nadpłaconego podatku z Holandii w mieście Złoty Stok należy w podstawowej kolejności uregulować należności w Polsce, polega| to na tym, że dla Belastingdienst trzeba przedstawić zestawienie o przychodach z Polski czyli z państwa zamieszkania. W rezultacie chcąc wnioskować się od zwrot podatku z Holandii, Polacy w podstawowej kolejności są zobowiązani do rozliczyć się w Polsce w urzędzie skarbowym Złoty Stok aby ukazać Holandii dochód uzyskany w miejscu zameldowania. Wiąże się to ze zgłoszeniem do polskiej skarbówki pitu PIT-36 oraz załącznika PIT-36/ZG a dopiero w następnej kolejności starać się od zwrot podatku z Holandii. Dużym okolicznością mającą wpływ na wielkość zwrot podatku z Holandii Złoty Stok jest wiek zatrudnionego i tak dla pracowników powyżej 65 roku życia Holenderski Urząd {przyznaje|nadaje| dalsze ulgi podatkowe dla tak nazywanych osób w podeszłym wieku.

Wymagane dokumenty

Aby starać się o rozliczenie podatku z Holandii obowiązkowebędzie przez osobę zatrudnioną przygotowania zestawu dokumentów potwierdzających, że otrzymywał wypłatę na terenie Holandii i odprowadzał podatki jego pracodawca dlatego Dźwignia odzyskania podatku z Holandii jest uzyskanie zwrotu nadpłaconego podatku z Urząd skarbowy w Holandii. Ważne dokumenty aby wykonać rozliczenie podatku z Holandii to na wstępie dokument uzyskany od pracodawcy Holanderskiego karta podatkowa Jaaropgave lub Jaaropgaaf w innych sytuacjach, gdy nie posiadamy tych dokumentów zwrot możemy przeprowadzić na podstawie odcinków z wypłat Salarisa. Przygotowanie odzyskania i uzyskanie zwrotu podatku z Holandii wiąże się także z dołączeniem kopii swojego ID CARD lub paszportu oraz zaświadczenia z polskiego Urzędu skarbowego EU/EOG. Poświadczenie UE/EOG jest sporządzone przez Urząd skarbowy we wskazanym dla danego pracownika punkcie w Polsce. UE/EOG to dokument poświadczający dochody światowe uzyskane w danym roku podatkowym. Dokument ten jest on niezbędny do złożenia deklaracji podatkowej w Belastingdienst. rozliczenia podatkowego dla Holandii jest też podanie numeru konta bankowego na które będzie przelany przez Belastingdienst nadpłaty podatku dochodowego.

Odzyskanie podatku z Holandii razem z małżonkiem

 • Dla uzyskania rozliczenia wspólnego z małżonkiem i osiągnięcia zwrotu podatku z Holandii Złoty Stok potrzeba opracować właściwe dokumenty.
 • Kserokopie dowodu osobistego
 • Potwierdzenie ślubu
 • Zaświadczenie od zameldowaniu
 • dokument rozliczeniowy PIT, że nie osiągnął przychodów w tym roku podatkowym.

Po uzupełnieniu tych wymaganych dokumentów możemy startować z procedurę zwrotu zwrotu podatku z Holandii do Holenderskiego Belastingdienst Nederland.

Kiedy Belastingdienst Nederland wykona zwrot podatku

W głównej mierze zależy to od Holenderskiego Urzędu Skarbowego, który raczej przekazuje tylko przybliżony czas wysłania decyzji podatkowej i jest to zakres od 3 do 6 miesięcy. Aby osiągnąć decyzje podatkową warto zlecić to odpowiedniej firmie, z naszej strony gwarantujemy czas realizacji zlecenia na Zwrot podatku z Holandii Złoty Stok do 6 miesięcy. Kompetencje jakie zdobyliśmy pozwala zmniejszyć do zera możliwe wątpliwości przed Urzędem Holenderskim.

Jaki możemy uzyskać zwrot z Holandii

Poziom zwrotu podatku jaką mamy możliwość uzyskać starając się przy zwrot podatku z Holandii Złoty Stok jest szczegółowo uzależniona od przysługującym nam ulgi, wynagrodzenia pozyskanych z innych krajów oraz przychodów uzyskanych w Holandii. Więc aby obliczyć wstępny zwrot można dokonać kalkulacje zwrotu która pomoże ustalić wymiar nadpłaconego podatku a później wypełnić zeznanie podatkowe do Holandii. Kiedy zdecydują się Państwo na odzyskanie za pomocą naszej firmy zapewniamy rzeczową wstępną kalkulacje oraz kompleksowe wypełnienie zeznania podatkowego aby otrzymaćjak maksimum zwrot podatku z Holandii Złoty Stok.

Jak długo czekamy na zwrot podatku z Holandii

Najczęściej jest to okres do 3 miesięcy w przypadku gdy deklaracja podatkowa została przesłana do 31 marca ale zdarzają się przypadki, że Holenderski Urząd Skarbowy podeśle decyzji od zwrocie podatku z Holandii Złoty Stok dopiero w w okresie czasu od 6 do 12 miesięcy. Posiadamy wariant rozliczenia się do 5 lat wstecz, tak więc Belastingdienst pozostawia nam ogromny zakres czasu aby rozpocząć decyzje w jakiej formie absolutnie się rozliczyć, pamiętajmy jednak, że lepiej wykonać to jak najszybciej żeby osiągnąć należyty nam nadpłacony podatek z Holandii. Konkretnym czynnikiem jest niezbicie wpływającym na zwrot rok podatkowy za który składa się deklaracje w każdym też roku są inne progi podatkowe.

Odzyskaj podatek z Holandii z Nami

Nie ulga wątpliwości głowisz się jak wykonać zwrot podatku z Holandii Złoty Stok jest to łatwe wystarczy uzupełnić formularz kalkulacji – wstępna kalkulacja która umożliwia wyznaczyć wysokość nadpłaconego podatku dochodowego lub uzupełnij formularz Rozliczenia podatku z Holandii a My zajmiemy się już całą resztą potrzebną do zwrotu podatku z Holandii Złoty Stok. Rozliczenie podatku z Holandii Złoty Stok jest aktualnie niezbędne w świetle przepisów Holenderskich i Polskich.

Pytania i odpowiedzi

Podstawowym dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia starań o odzyskanie podatku jest jaaropgave ( jaaropgaf). Jest to Holenderska karta z sumą podatków wydawana przez pracodawce u którego pracowałeś na końcu roku podatkowego.

Aby rozpocząć procedurę o zwrot podatku z Holandii należy wcześniej zgłosić deklaracje podatkowe w polskim urzędzie skarbowym. Jest to konieczne, ponieważ urząd skarbowy w Holandii wymaga przekazania zaświadczenia, pokazującego wysokość przychodu uzyskanego w Polsce.

Ostatnie zmiany w przepisach, że pozwolenie korzystania z obecnych zniżek przysługuje osobom spełniającym określone warunki. Jednym z nich jest uzyskanie choćby 90% dochodów opodatkowanych w Holandii oraz przekazaniu dokumentów o dochodach przestawione przez urząd skarbowy w kraju zamieszkania.

Rozliczenie podatku z Holandii oraz odzyskanie zwrotu nadpłaconych kwot jest możliwe aż do 5 lat wstecz.

 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2016
 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2017
 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2018
 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2019
 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2020
 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2021
 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2022
 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2023
 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2024
 • Rozliczenie podatku z Holandii za rok 2025
 •  

Podatkowa ula rozłąkowe, z której lubią wnioskować partnerzy fiskalni, z których jedna osoba jest zatrudniona z Holandii, druga jest w Polsce. Osoby te nie koniecznie być w związku małżeńskim, jednak muszą zostać wykonane określone tendencje.

Rozliczenie rozłąkowe jest wykonywane kiedy poprzez rozliczenie indywidualne nie jest możliwe odzyskania całości podatku oddanego do Belastingdienst Nederland.

Podatkowe rozliczenie dla nierezydentów jest przymusowe w przypadku dostania z holenderskiego urzędu listu Aangiftebrief, wzywającego do złożenia wniosku o rozliczenie w określonym terminie. Wymóg rozliczenia powstaje również kiedy szacowany zwrot podatku przekracza kwotę 14 Euro lub wysokość nadpłaty jest wyższa niż 45 Euro. W tych określonych przypadkach za niezłożenie deklaracji w właściwym okresie może zostać przewidziana kara.

Aby wykonać zwrot podatku z Holandii Złoty Stok wystarczy skontaktować się z Nami lub uruchomić formularz w Centrum Obsługi Klienta – Skatten.pl. Możemy także skontaktować się z tobą.

Co gwarantujemy

Dlaczego warto z Nami rozliczyć podatek z Holandii ?

Kompletna ułsuga

Kompleksowa Usługa

Zlecając Nam odzyskanie podatku z Holandii usługę sporządzamy kompleksowo doprowadzając Twoją sprawę do jej kompletnego zakończenia.

Przekładamy na zadowolenie klienta co jest dla Nas najważniejsze. 

Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

Z Nami nigdy nie zostajesz bez kontaktu.

Posiadamy profesjonalny Helpdesk, gdzie możesz zapytać o wszystko. Każde zgłoszenie jest monitorowane przez specjalistów nastawionych na udzielenie kompetentnych odpowiedzi.

Panel Obsługi Klienta - Skatten.pl

Panel Obsługi Klienta

Z dniem zlecenia Nam usługi na rozliczenie nadpłaconego podatku z Holandii otrzymasz dostęp do Panelu Obsługi Klienta w którym możesz w każdej chwili sprawdzić:

 • Status przebiegu powierzonych rozliczeń
 • Dokonać płatności
 • Wygenerować dokumenty

Dzięki pełnej integracji Panelu Obsługi Klienta z Centrum obsługi Klienta możesz zlecać nam nowe usługi rozliczeniowe z innych krajów.

Aktualności z Holandii

Rozłąkowe w Holandii
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut…
Aktualności z Holandii
“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut…
Close Menu